Májové hepatologické dny

14.05.2010

Technicky jsme zajistili konferenci „XXXVIII. Májové hepatologické dny“. Společnost Contech po všech stránkách technicky zajistila konferenci „XXXVIII. Májové hepatologické dny“, které se, jako již tradičně, konaly v Karlových Varech, v Kongresovém sále hotelu Thermal. Konference probíhala odděleně ve dvou odborných sekcích. Zvlášť pro lékaře, a zvlášť pro střední zdravotnický personál. V sekci středního zdravotnického personálu jsme instalovali projekci pro promítání prezentací a zvukový systém. Sekce lékařů obsahovala, kromě projekce pro promítání prezentací, kde jsme vzhledem k velikosti sálu, instalovali větší plátno 4x3 metry, i projekci s menším plátnem, kde jsme promítali živý obraz řečníků. I výkon zvukového systému musel být zvolen vyšší. V sekci lékařů jsme též odbavovali všechny prezentace. Na přání pořadatelů konference jsme pořizovali záznamy prezentací ze všech postgraduálních kurzů.