5. výroční konference AHR ČR

10.12.2010

V hotelu Grand Majestic Plaza proběhla již 5. Výroční konference AHR ČR. Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj proběhla v pražském hotelu Grand Majestic Plaza v listopadu 2010 již 5. Výroční konference Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR), kterou již tradičně zahájila Valná hromada. Na této Valné hromadě byl zvolen nový president AHR ČR pan Václav Stárek, místo Pavla Hlinky, který stál v čele asociace od jejího založení. První večer této konané konference zahájilo setkání účastníků ve sklípku Staroměstské radnice, kde společnost Contech zajistila ozvučení proslovů a středověké kapely, která doplňovala večerní program. Závěr konference již tradičně byl zakončen Galavečerem, který proběhl ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. V jeho úvodu převzal z rukou Pavla Hlinky a Václava Stárka čestné ocenění AHR ČR prof. Václav Klaus, prezident republiky. Vystoupení umělců se prolínalo s udílením výročních cen AHR ČR. Zde společnost Contech zajistila ozvučení projevů, vyhlášení výročních cen a jazzové kapely. Na této Výroční konferenci byl použit nejnovější model Line-array zvukového systému L-accoustis KARA.