Biologická léčba IBD 2012

11.10.2012

5. Interaktivní seminář s živými endoskopickými přenosy , rozborem kazuistik a s účastí mezinárodně uznávaného experta prof. Eduarda louise Md, Phd. Společnost Contech zajistila pro tento mezinárodní seminář online přenos obrazu z operáčního sálu do sálu konferenčního. Dále ozvučení, projekce a hlasovací zařízení.