Prague Hepatology Meeting 2012

11.10.2012

Pravidelný kongres pořádaný Nadací České hepatologické společnosti Na tomto dvoudenním kongresu společnost Contech zajistila projekci, zvuk, tlumočení, záznam prezentací a přednášek, ozvučení posterové sekce.