Představení digitálního navigačního systému - InfoCont

04.01.2018

V souvislosti s potřebou informovanosti hostů a neexistencí obdobného software na trhu, vznikla i myšlenka naprogramování představované aplikace pro navigaci. Proč InfoCont? Existují sice podobné aplikace, ale jsou vázány na nákup HW, který většina z Vás již má. Aplikace InfoCont byla vyvinuta na základě požadavků a zadání od zkušených hoteliérů, kteří vědí kdo a v jaké úrovni oprávnění (SW zkušeností) jí bude obsluhovat a na druhou stranu co od takovéto navigace očekávají hotelový hosté z různých segmentů. Aplikace oproti jiným běží na cloudu – v oblacích nevzniká tedy dodatečný náklad na HW, dokáže spravovat několik provozů najednou, má jednoduchý management a lepší design. Zdarma vám aplikaci nasadíme na váš stávající HW a nabídneme vám inovaci designu, a funkcí v systému. Aplikaci je CONTECH samozřejmě schopen dodávat i včetně zobrazovadel. Dnes má téměř každý hotel problém se stávajícím HW – obrazovkami, síťovou komunikací, licencemi a závazkem z prvotní koupě. Obrazovky 24/7 jsou po dvouleté záruce již opotřebované a nevyplácí se opravovat. Protože jsme partner firmy Samsung, můžeme nabídnout i lepší cenu za zobrazovadla v 24/7 kvalitě. Jako garanci funkcionality mohu už jen použít reference z uspěšného nasazení a odzkoušení v jednom z nejrozsáhlejších kongresových hotelů v ČR, Clarion Congress Hotelu Prague, kde se nachází přes 30 zobrazovadel v několika podlažích Popis program INFOCONT a jeho jednotlivých funkcí: Default page - Nastavení defaultní stránky, tím myšleno pokud na obrazovkách není žádný event k zobrazení (nejsou žádné běžící akce). Je zde možné si nahrát vlastní pozadí (obrázky, slideshow, animace), vlastní logo a definovat barvy a velikost písma. Meetings - Akce konané v hotelu. Je možné zadat název akce, logo, perex (zobrazuje se na obrazovkách jen pokud je vyplněný), dobu a čas od/do, po kterou se má zobrazit na obrazovkách. Dále je možné zaškrtat místnosti (rooms / halls) ve kterých událost koná. Tyto zaškrtané místnosti se potom zobrazí na obrazovkách, aby účastník věděl, kde se událost koná. - Každý meeting se aut. zobrazuje na obrazovkách typu ”orientační”. Aby bylo možné účastníky dobře směrovat, je možno k metingu definovat orientační šipky. Definuje se obrazovka a šipka, která se má na každé jednotlivé obrazovce zobrazit. Informace o meetingu je možné zobrazit take na obrazovkách typu ”dveřní”. Definice toho, na kterých dveřních obrazovkách se má meeting zobrazit, provádí uživatel v rámci editace konkrétního meetingu. Nabízí se zde i seznam dveřních obrazovek kde je možné zaškrtat, na kterých se má informace zobrazit. Na dveřním typu obrazovky se zobrazí logo, název události a perex (jeli vyplněn). Screens - Evidence všech obrazovek hotelu. U každé obrazovky je možné definovat název, interní popis, rozlišení a hlavně typ, který rozhoduje o tom, které informace se na obrazovce zobrazí - Je tak možné do systému libovolně přidávat obrazovky různých typů i v budoucnu. Např. budu chtít mít ve výtahu na tabletu orientační obrazovku, založím si novou, dám ji typ orientační a u jednotlivých meetingů nemusím definovat šipky k těmto např. Výtahovým obrazovkách (protože např. ve výtahu nemají šipky smysl). Zobrazil by se tedy jen přehled toho, kde se co koná. - Rozlišení obrazovek bude upraveno na místě, aby přesně sedělo Halls - Evidence všech názvů sálů/místností. Slouží jako seznam, ve kterém je možné zaškrtávat v editaci meetingu mísntosti, ve kterých se meeting koná. Název takto definovaných místností se potom zobrazuje na obrazovkáh. Koná-li se meeting ve sloučených sálech, potom se zaškrtané halls zobrazují ve tvaru “název Halls 1” + “název Halls 2” (stejně jako tomu bylo doposud) Arrows - Evidence šipek, které je možné umístit na obrazovky. V systému je možné definovat libovolnou šipku (případně i nahrát vlastní obrázek šipky), kterou je následně možné přiřadit na obrazovku typu orientační, při definici meetignu. Users - Přehled uživatelů, kteří mají do systému přístup. Fire alarm - V případě požáru je možné spustit požární poplach. Na všech obrazovkách se potom zobrazí předdefinovaná blikající hláška na červeném pozadí. INFOCONT HW / SW requirements - PC, MiniPC, Tablet, AllinOne Monitor s operačním systémem a Internetovým prohlížečem s přístupem do sítě a do Internetu - Program INFOCON nevyžaduje žádnou lokální instalaci, program běží přes Internetový prohlížeč a je umístěn v CLOUDu - Veškerá data jsou take uložena v CLOUDu a jsou denně zálohována