PragueONCO 2017

25.01.2017

PragueONCO je jednou z největších a nejvýznamnějších odborných vzdělávacích akcí pořádaných v České republice.

Incidence a prevalence malignit v České republice podobně jako v celém světě stoupá, a tak se onkologie stává klíčovou medicínskou disciplínou. PragueONCO se snaží klást důraz na multidisciplinární chápání a řešení problematiky onkologických onemocnění.