2. Výroční konference AHR ČR 2007

30.11.2007

Národní federace hotelů a restaurací ČR a HO.RE.KA ČR, se sloučili v jedno. Krok sloučení Národní federace hotelů a restaurací ČR a Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu HO.RE.KA ČR, v jedno silné profesní sdružení se ukázal jako velmi moudrý a pro obor důležitý. Již po prvním roce činnosti roste respekt AHR a prestiž oboru. O tom svědčí nejen fakt, že pozvání na 2. konferenci, která se konala 29. – 30. listopadu v Orea Hotelu Dvořák v Táboře, přijali významní umělci – pánové Jiří Menzel a Martin Huba – tvůrci pro hoteliéry kultovního filmu „Obsluhoval jsem anglického krále“, ale i skutečnost, že česká televize natočila a odvysílala o konferenci celkem 5 příspěvků. Tématem konference byly současné trendy a vývoj sektoru hotelnictví a gastronomie; jejich vliv na činnost profesních svazů. Společnost Contech jako garantovaný dodavatel na té to výroční konferenci zajistila projekci a ozvučení, řečnické pulty, doprovodnou výstavu pro dodavatele, osvětlení a kompletní tlumočení.