Řešení pro hotely a kongresové sályDodáváme obraz, zvuk a lesk kongresovým sálům u nás i v zahraničí. Jsme spolehlivý partner hotelů a kongresových center při zajišťování technického zázemí pořádaných akcí. Nabízíme více než jen pronájem a servis audiovizuální techniky. Poskytujeme technickou a uživatelskou podporu při přípravě a v průběhu akce přímo v místě konání.

GARANCE KVALITY AUDIOVIZUÁLNÍCH SLUŽEB

Víme jak důležitá je pro naše klienty důvěra. Spokojenost jejich hostů je v mnoha ohledech závislá na naší kvalitní práci. Proto vždy garantujeme:

 • kompletní správu a řízení technického provozu hotelové kongresové techniky včetně servisních činností
 • okamžitou reakci na možné změny, nebo na doplnění AV techniky
 • vedení technických jednání s Vaším klientem zásadně jménem Vašeho hotelu
 • férovou cenu podloženou kompletními kalkulacemi a doklady
 • vysokou technickou i společenskou úroveň pracovníků zajišťujících akci
 • 100% funkčnost všech prvků technického vybavení
 • připravenost náhradních řešení pro případ výpadku

JAK PRACUJEME

Kongresové centrum vždy dokonale připravíme dle typu a velikosti pořádané akce. Nejlepších výsledků dosahujeme s těmi klienty, kteří si najdou čas na pravidelná kontrolní a hodnotící setkání. Při komunikaci, přípravě a následné technické realizaci se řídíme následujícím postupem:

 • získání veškerých podkladů a požadavků klienta pro realizaci akce
 • prohlídka kongresových prostor a výběr optimálního technického vybavení
 • technická a servisní podpora v průběhu celého konání akce
 • vyhodnocení akce, získání zpětné vazby pro další zkvalitňování našich služeb
 • návrh kroků vedoucí k eliminaci slabých míst technického zabezpečení a organizace

PORADÍME VÁM

Dlouhá a úspěšná spolupráce s hotelovými provozy nám přinesla řadu zkušeností, o které se rádi podělíme. Víme jak zefektivnit organizaci akcí nebo ušetřit prostředky díky kvalitní přípravě.

 • efektivita – konzultace v oblasti přípravy a organizaci průběhu akce
 • odborný dohled – dohled nad externími dodavateli audiovizuální techniky
 • cenový dohled – kontrola přiměřenosti nákladů externích dodavatelů