OUTSOURCING IT A MAINTANANCE SYSTÉMŮV dnešní době je stále častějším trendem využívat služeb - OUTSOURCING, neboť je pro firmy velmi efektivním řešením. Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které vede ke snížení nákladů a k soustředění na hlavní činnosti firmy, a to v zájmu její konkurenceschopnosti.

Služby v oblasti Outsourcingu IT poskytujeme dvojím způsobem. Oblast monitoringu řešíme vzdáleně, prostřednictvím zabezpečené VPN. Pracovníci dohledového centra sledují s využitím specializovaných SW nástrojů stav Vaší infrastruktury 24 hodin denně. Vzdálené servisní, aktualizační a preventivní úkony jsou prováděny výhradně v mimopracovní době.

Oblast zásahu na místě je řešena buď využitím přítomností technické podpory v prostorách zákazníka, nebo v případě nezbytnosti zásahu specialisty na místě ihned vyjíždí servisní technik. Na místě je rovněž prováděna HW profylaxe spravovaných zařízení. Garantovaná doba řešení incidentů je pochopitelně nezávislá na způsobu řešení.

MONITORING

 • Trvalý monitoring provozu serverů a aktivních síťových prvků za účelem včasné diagnostiky incidentů a především z důvodu předcházení incidentům
 • Monitoring síťového provozu, zatížení jednotlivých prvků a vydávání doporučení k optimalizaci síťové infrastruktury
 • Provádění preventivní údržby všech prvků infrastruktury včetně SW komponent (kontrola logů, údržba databází)
 • Monitoring zákaznických aplikací běžících na spravovaných serverech pro zajištění vysoké dostupnosti a rychlé reakce na výpadek

PROVOZ A ÚDRŽBA

 • Garantované zálohování uživatelských dat dle dohodnutého zálohovacího schématu
 • Zálohování operačního systému pro účely rychlé obnovy po havárii
 • Řešení všech výpadků kteréhokoliv z prvků infrastruktury s parametry uvedenými ve smlouvě o úrovni služeb (SLA)
 • Návrh a realizace rozvoje infrastruktury dle aktuálních technologických trendů a podnikatelských potřeb zákazníka

BEZPEČNOST

 • Zajištění bezpečnosti provozované infrastruktury s pomocí firewallů, antivirové a antispywarové ochrany provozovaných serverů
 • Aktualizaci systémových programů především o tzv. „bezpečnostní záplaty“, které jsou vzhledem k provozovanému programovému vybavení relevantní
 • Potřebná aktualizace tzv. „firmware“ na aktivních prvcích v síti z důvodu jak funkčních tak i bezpečnostních
 • Zpracování dat uložených na serverech s procesně i technicky garantovanými bezpečnostními parametry dle požadavků na ochranu dat a vyžadované příslušnými bezpečnostními normami